MOLINS
(Dibuix de Xesca Bennasar)La nombrosa presència de molins de vent a Felanitx, més de 70 dins el municipi, dels quals aprop de la quarentana es troben al voltant de la vila, són el testimoni més viu de la importància que tenia la indústria farinera en temps passat. En el segle XVII els moliners de la vila estaven associats al “Col.legi dels honorables moliners de vent de Llucmajor, Felanitx, Montuïri i Manacor” i l’any 1752 es constituïren en un gremi independent. Geroni Berard a l’any 1789 ja n´hi contabilitzà 25, nombre que aniria augmentat al llarg del segle XVIII i XIX. Durant el segle XX, amb l’entrada de les noves energies, paulatinament deixaren de funcionar.
La majoria es localitzaven a la perifèria de la vila, malgrat avui alguns d’ells han quedat absorbits dins el casc urbà. La seva situació preferent eren els petits turons que envoltaven el poble: puig Verd, puig dels Molins i puig del Call. L’estructura arquitectònica dels molins de Felanitx segueix la tipologia habitual. L’element bàsic de construcció és la torre cilíndrica, molt alta i de parets gruixades, realitzades amb pedra i morter. Aquesta sol anar acompanyada per una estructura de planta quadrada o rectangular a la seva base: la casa del moliner. Aquesta presenta un sistema constructiu de voltes de canó, encara que excepcionalment en trobam algunes amb voltes d’aresta, realitzades amb peces de marès i recolzades sobre paret verda. La comunicació entre la torre i la casa es feia a través d’una escala interior de caragol, feta amb peces de pedra obrada i introduïdes a la paret de la torre. Aquesta també tenia comunicació directa cap a l’exterior amb un portal allindat, el qual donava directament al terrat de la casa, una peça important pel molí, ja que era el lloc on es plegaven les veles (envelador). La façana de la casa es caracteritza per la presència del portal, majoritàriament allindat, i protegit per pedra obrada. Al seu costat pot aparèixer una escala per pujar directament a l’envelador.
L’estat de conservació actual d’aquest molins es desigual, tot i que darrerament s’ha despertat un major interès cap a la seva conservació. En general conserven intacta la torre, en canvi la casa del moliner és l’estructura que ha estat més malmesa, encara que n´hi ha que conserven el seu aspecte més o manco original. Pel que fa a l’antenada i al capell de la torre, actualment són elements inexistent, exceptuant alguna restauració molt recent. Un petit itinerari que es pot fer és el següent:
-Un bon punt per començar és el molí d’en Bo -avui Fundació Cosme Bauzà- situat en el carrer de la Sínia. Aquest era la casa de l’historiador felanitxer, mort l’any 1959, i que la deixà en testament per a la constitució d’un museu. Tot i que només s’obri el públic un dia a l’any, per la festa de Sant Agustí, està constituït pel fons bibliogràfic de l’historiador i una zona dedicada a museu etnogràfic. L’edifici no presenta la fisonomia habitual dels molins, ja que entre finals del XIX i principis del XX fou transformada part de l’estructura de la casa i s’ornamentà seguint la moda medievalista de l’època. D’aquesta manera s’ompliren de merlets els remats de la torre i altres estructures de la casa, així com s’obriren finestres amb arc de ferradura. Al mateix carrer trobam el molí de n’Abraham i, des de aquí, ens podem dirigir a l’indret on trobarem la major concentració de molins de Felanitx: el barri d’es molí d’en Molendrí i el puig dels Molins. En el carrer Mateu Obrador trobarem el molí d’en Molendrí i, quasi just al davant, el molí d’en Gomila -conegut com a Torre del pintor Moix, també amb afegitons medievalistes-.  Des de aquí anirem al carrer del molí de n’Hereu on podrem admirar els següents molins: molí d’en Mena, molí d’en Ferragut, molí d’en Fiolet, molí de n’Hereu de can Llorenç i molí d’en Soler. Finalment podem accedir al conegut puig dels Molins per localitzar el molí de n’Hereu de can Hereu, molí de can Fiol, molí d’en Balutxo, molí d’en Fiol, molí d’en Fiol de Son Amaret, molí d’en Xorret i el molí Nou.


Molí d'en FioletMoli d'en Mostel o d'en Nofre
EN PREPARACIÓ

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PORTOCOLOM

CREUS DE TERME