ESCORXADOR VELL (ANTIGA FÀBRICA D'ELECTRICITAT)

Arquitectura industrial
c. 1916


L´antiga fàbrica d´electricitat és una construcció feta al voltant de  1916. Aquesta es va construir al carrer Rector Planes, devora la fàbrica de gas, essent el seu promotor el Banc de Felanitx. El seu funcionament perdurà fins el 1931 en que fou adquirida per Gesa. Pocs anys després (1935) fou habilitada com escorxador municipal. Avui dia es propietat de l´Ajuntament i s'ha rehabilitat com escola de música.
Sabem que el projecte de rehabilitació com escorxador el va fer Ernest Mestre, però és bastant probable que també fos l'autor del projecte original. Hem de tenir en compte que la concepció arquitectònica de l'edifici no respon a models locals, sinó que pareix rebre certa influència del noucentisme català, en la seva vessant més cosmopolita. En aquests sentit destaca per la utilització d'un depurat llenguatge estructural, de perfils nítid, és a dir, la seva bellesa no recau en un caramull d'afegits ornamentals, sinó precisament en la seva estructura simple, neta, racional. Per tant cal pensar en la intervenció d'un autor coneixedor dels corrents arquitectònics que s'estaven desenvolupant en aquells moments a Catalunya.
És un edifici que combina la utilització de materials tradicionals amb els nous propis de la revolució industrial. Presenta una sola nau, condicionada pel se ús industrial. El mur està realitzat amb cantons de marès lligats amb morter i reforçat per contraforts. La coberta presenta una armadura de ferro vista, que sosté una volta lleugerament apuntada, recoberta de plaques de ging en el seu exterior.
L´aspecte exterior és molt auster, ja que el parament és llis, només trencat per la successió rítmica dels contraforts laterals i un fris de denticles sota la cornisa, a la façana lateral que dona al carrer. La façana principal, rematada amb un capcer dentellat, presenta la mateixa sobrietat decorativa. Només unes petites bandes de ceràmica de quadrets blancs i verds (horitzontals i verticals), situades al capcer i devora el portal, marquen l´únic punt ornamental de l´edifici. Aquestes bandes es repeteixen a la zona superior dels contraforts laterals. Al centre s'obri un portal allindat i als seus costats dues finestres trencades.
Detall del remat del capcer

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PORTOCOLOM

CREUS DE TERME

MOLINS