BANC DE FELANITX

Eclecticisme
1910
Detall de la façana

Aquest edifici, situat al carrer de la plaça nº 11, va ésser construït l´any 1910 segons traça d´Antoni Vaquer Noguera. La façana, articulada amb una rigorosa simetria, disposa de planta baixa i dos pisos, el darrer d´inferior alçada. Destaca el cos central de l´edifici, ja que concentra la part ornamental i remarca la zona d´entrada. Aquest cos sobresurt lleugerament de la façana i centre el punt d´atenció en el balcó del primer pis, el qual crea un espai endinsat amb un arc rebaixat trevolat. A l´interior de l´arc s´obri un portal d´arc deprimit còncau amb una palmeta decorativa a la clau, per sobre es disposa el nom del banc sota una decoració vegetal amb palmeta. El balcó presenta una barana de ferro forjat amb motius florals, flanquejada per dues balustres decorades amb palmetes. Tota la baconada descansa sobre dues grans mènsules en forma de volutes que al mateix temps es recolzen sobre les pilastres que emmarquen el portal d´entrada de la planta baixa. Tot el cos central queda rematat al pis superior amb un petit capcer corbat amb volutes i una palmeta central amb garlanda.
La planta baixa apareix avui bastant desfigurada per la instal·lació de comerços i una entitat bancària, però els dos pisos superiors conserven el seu estat original. Al primer pis destaquen les finestres rematades per frontons corbats decorats per palmetes i altres motius vegetals. Al pis superior les finestres, de menor tamany, apareixen rematades per arcs fistonats. Tota la façana apareix rematada per una cornisa amb decoració de palmetes coincidint amb els eixos de les finestres.
La repetició de la palmeta com element decoratiu ens remet a la tendÈncia historicista neogrega, en canvi la disposició d´elements curvilinis i de decoració floral l´aproximen al modernisme. Aquesta combinació dona com a resultat un edifici integrat dins el corrent de l´eclecticisme. Per altra part hem de tenir en compte que Antoni Vaquer havia treballat com escultor baix les ordres de l´arquitecte M. Rigo en obres com el Banc Balear de Palma (1870), d´estil neogrec, del qual segurament recolleix encara la influència de la decoració amb palmetes.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PORTOCOLOM

CREUS DE TERME

MOLINS