MERCAT MUNICIPAL

Regionalisme
1936

 Fou construït en temps de la República, entre els anys 1933 i 1936. L´edifici formava part del projecte de reforma del centre de la vila que tenia programat fer el nou Ajuntament republicà, el qual fou aturat per la guerra. De fet, la construcció del mercat, és l´única obra que es va poder enllestir. Abans el mercat es feia als baixos de la Sala, aprofitant el seu pòrtic. El projecte, de marcat caràcter regionalista, fou realitzat per l´arquitecte Francesc Roca.
El lloc on està situat era ocupat abans per l´antic Hospital i l´edifici de la Quartera. La seva localització a una zona amb molta pendent condicionà notablement l´organització de les façanes, així la principal té una alçada inferior a la posterior, i les laterals segueixen les pendents del carrer. Aquest mateix fet condicionà la construcció d´una planta inferior semisoterrània per tal de anivellar la planta principal. El material utilitzat en la seva construcció va ésser variat, combinant la pedra, el formigó i el ciment. La façana principal va precedida per un pòrtic amb tres grans arcs de mig punt que descansen sobre pilars. Aquest dona accés a una entrada presidida per un arc de mig punt, al costat del qual s´obrin dos grans arcs, a manera de grans finestrals, ocupant tota l´alçada del pòrtic. L´interior d´aquest arcs apareix dividit amb pilars i una llinda per tal d´emmarcar els vidres. Les façanes laterals organitzen el parament en tres nivells: un primer amb un folrat de pedra viva on s´obrin, a les zones en més desnivell, finestres allindades per donar claror a la planta soterrània; un segon nivell el conformen grans finestres amb arcs una mica rebaixats, i un tercer nivell, de menor alçada, format per filades de petits pilars poligonals que imiten les obertures del porxo dels antics casals senyorials mallorquins. Remata la façana una teulada d´ampla volada seguint la mateixa tradició. Tots els arcs, així com els brancals i llindes de les finestres, apareixen protegits per peces de marès de Porreres, igual que els escaires de l´edifici. La resta del parament apareix recobert amb un referit llis amb enlluït.
L´interior de la planta principal, de traçat quadrangular, el conforma una gran nau aixecada sobre vuit als pilars que aguanten una coberta de quatre aigües, realitzada a partir d´un embigat de formigó armat. Aquí es localitzava el mercat. La planta baixa, a la qual si accedeix per davall del carrer de l´església, en un principi havia de servir de magatzem de l´Ajuntament, malgrat que posteriorment, i després de varis usos, també va ésser dedicat a mercat.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

CREUS DE TERME

PORTOCOLOM

MOLINS